Vasa Brass  Välkommen till Vasa Brass  Vasa Brass

Kalender

Höstens program 2017 för Vasa Brass

Bifrostkyrkan 24/9 kl 11.00
Johannebergs Equmeniakyrka (Missionskyrkan) 22/10 kl 11.00
Majornakyrkan (Equmeniakyrkan) 19/11 kl 11.00
Mölndals Pingskyrka 17/12 (tredje advent) kl 11.00